Forside

fri software - open source til ure, smykker, kostumer og meget andet.Fri software er oftest blevet udviklet af frivillige programmører, som stiller deres arbejde til rådighed under forskellige former for frie licenser som for eksempel GPL (GNU General Public License) og BSD. Ligeledes er foreningsarbejdet i forbindelse med udbredelsen af fri software sket i form af frivilligt arbejde.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle vores sponsorer, som gør det muligt at levere fri software til folket, og holde siden kørende, så stort tak til:

I det omfang der har været omkostninger forbundet med udviklingen og udbredelsen af fri software, har omkostningerne oftest skullet dækkes af udviklerne selv. Græsrodsforeningerne har i nogen grad kunnet søge sponsorstøtte fra virksomheder og foreninger i forbindelse med arrangementer. Det tager lang tid at søge sponsorstøtte. Tid, som ville kunne være brugt på noget bedre. Ofte vil virksomheder hellere støtte med et større beløb om en gang om året end en masse små. Den byrde vil Foreningen Fri Software løfte.

Eric S. Raymond, der blandt andet har skrevet The Cathedral and the Bazaar (på dansk: Katedralen og basaren), udtaler i anledning af foreningens stiftelse: “Financial support is important for the distribution of Open Source software and for the work of the local Linux user groups. … I hope that Danish businesses will support the distribution of Open Source software by supporting Foreningen Fri Software financially.”

Foreningen Fri Software håber at kunne indsamle penge, som kan bruges til at støtte projekter til udvikling og udbredelse af fri software.

Støtten kan for eksempel være:

  • Sponsering af konferencer, herunder underskudsgaranti.
  • Lokaler til arrangementer til gavn for fri software.
  • Deltagelsesrejser til arrangementer til gavn for fri software.
  • Talerrejser til arrangementer til gavn for fri software.
  • Hjælp til udviklere af fri software (f.eks. bøger, hardware, medlemskaber, kursus).

Kun løn til udvikling af fri software ligger uden for foreningens virke.

Det er foreningens formål, at udviklere af fri software og foreninger, der støtter udbredelsen af fri software, fremover kan bruge deres på energi på at udvikle og udbrede fri software, i stedet for at skulle bruge tiden på at søge økonomisk støtte til deres arbejde.

Foreningen Fri Software er uafhængig af politiske, økonomiske og forureningsmæssige interesser. Støtte til foreningen sker dog i form af et medlemskab, der giver indflydelse på foreningens generalforsamling i forhold til støttens størrelse.