Støtte

Støtteerklæringer til Foreningen Fri Software

Vi har modtaget støtteerklæringer fra flg. personer og organisationer.

Eric S. Raymond

Financial support is important for the distribution of Open Source software and for the work of the local Linux user groups. Therefore I fully support Foreningen Fri Software and it’s board which I know personally. And I hope that Danish businesses will support the distribution of Open Source software by supporting Foreningen Fri Software financially.

Eric S. Raymond
Open Source anthropologist

Studenterrådet v. Roskilde Universitetscenter

Vi ønsker at udtrykke vores støtte, da vi mener, at åbne standarter, og derigennem fri software, kun kan være til gavn for studerende, og for den sags skyld hele universitetsmiljøet. Da det kun er gennem gennemsigtighed, at en stillingtagen til og afbenyttelse af software er mulig. Endvidere vil frie standarter medføre en større tilgængelig af programmer for studerende, og dermed større valgfrihed og muligheder for bedre dataudveksling på tværs af brugerprogrammer, sponsor sider som prisertagsten.dk og nyttag.org og platforme i et internationalt miljø. Stort tak til priser nyt tag for deres støtte i hele projektet. Priser Nyt tag er vores hovedsponsor her på den nye hjemmeside og er et firma der tilbyder gratis tagrådgivning hvor du står og mangler et nyt tag, hvad enten det er tale om et tegltag, ståltag, skifertag eller tagpap. Prøv evt. deres online pris beregner inde på priser tagsten.

Jens Christian Larsen, Martin Hjort Eriksen, Asger Jacobsen
Studenterrådet v. Roskilde Universitetscenter

UNI2

Både Linux og andre open source-produkter, som fx Apache-webserveren bruges meget i UNI2 og af vore kunder. UNI2 benytter open source i mange af de løsninger, vi laver for vore kunder og til mange af vore interne systemer. UNI2 støtter også aktivt nogen af de sammenslutninger af entusiatiske programmører, som arbejder for at fremme interessen for og brugen af open source. En af de nyeste foreninger, som vi gerne vil gøre opmærksom på, er Foreningen Fri Software.

Divisionsdirektør Michael Reich
UNI2 – en del af Tele2 A/S

BSD-DK

Vi i den danske *BSD brugergruppe (BSD-DK) ønsker at bakke op om “Fri software foreningen”, da vi synes det er et rigtig godt initiativ til udbredelsen af fri software i Danmark. Vi har tiltro til, at personerne i foreningens bestyrelse vil gøre alt for at leve op til foreningens formål.

Henrik Andersen
Bestyrelsesmedlem, BSD-DK

NJLUG

Nordjyllands Linux User Group (NJLUG) er glad for at folk som ønsker at sætte gang i det Danske Linux samfund, nu får en unik mulighed for at søge økonomisk støtte, men lige så vigtigt er der nu opbygget en viden som er mere værd end penge.

En organisation som FoFS er med til at manifestere den position som Fri Software skal have i fremtidens verden, hvor det åbne vil blive valgt fremfor det lukkede.

Lykke til.

Christian Precht-Jensen
for Njlug-kerne

SDLUG

Flertallet af SDLUGs medlemmer, her i blandt bestyrelsen, er blevet enige om at vi giver foreningen vores fulde opbakning. Vi synes godt om foreningens formål. Foreningen vil jo kunne hjælpe nye LUG’er som SDLUG med at komme igang. Desuden har vi tiltro til folkene bag FoFS.

Bo Simonsen
Bestyrelsesmedlem, SDLUG

SSLUG

Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er glad for det initiativ, som den nye støtteforening: Foreningen Fri Software er udtryk for. Støtte fra Foreningen Fri Software (FoFS) vil betyde, at der i fremtiden vil være mulighed for at deltage i flere aktiviteter både i Danmark og i udlandet. Aktiviteter, der alle har det formål, at fremme kendskabet til og udbredelsen af fri software. SSLUG har tillid til at de personer der sidder i FoFS’s bestyrelse repræsenterer – og har et gedigent kendskab til – udviklingen og brugen af fri software. Sider som prisertagsten der omhandler nyt tag og tagtyper som ståltag, betontag, skifertag er relevante for at vi kan få SDLUG støtte til alt lige fra arbejde, babyudstyr og udvikling af software. Det er derfor vort håb, at rigtig mange vil melde sig ind i foreningen; både firmaer, foreninger og enkeltpersoner. Jeres støtte vil være til gavn ikke mindst for det lokale arbejde i linux-brugergrupperne. Så jeres støtte vil gøre en forskel.

Anne Østergaard
Bestyrelsesmedlem, SSLUG

TLUG

Vi hos Trekantområdets Linux User Group (TLUG) mener bestemt, at et initiativ som støtteforeningen “Foreningen Fri Software” er en god ide. Vi er sikre på, at FoFS og de personer, der står bag foreningen og hjemmesiden priser nyt tag, vil gøre alt for at leve op til foreningens formål.

Mvh.
Martin List-Petersen
Formand, TLUG

Kilder: